Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare

Hållbarhets-

konsult

Vi stödjer dig i att integrera hållbarhet (ESG) i hjärtat av din verksamhet och fördela ansvaret för olika frågor till rätt verksamhetsdel.

Som erfaren hållbarhetskonsult och CSR-konsult kan Hållbart by Skalare stödja din verksamhet med att integrera hållbarhet (ESG) i bolagsstyrning, affärsmodell, företagsstrategi och risk management. Vi bistår med kompetens inom en rad hållbarhetsområden, allt från hållbar affärsutveckling till att genomföra intressentdialoger, väsentlighetsanalyser (DMA) samt stöd i arbetet med hållbar finansiering och hållbarhetsrapportering (CSRD). Vår affärsidé är att skapa värde och resultat för dig som kund och samtidigt bidra till att göra världen lite mer hållbar. Vi levererar hållbarhetslösningar utifrån dina behov. En pålitlig och engagerad partner med specialistkompetens i hållbarhetsfrågor och gedigen erfarenhet från olika branscher och sektorer som vägleder dig i hållbarhetsdjungeln.

Hållbar affärsutveckling

En framgångsrik affärsstrategi tar hänsyn till faktorer i omvärlden, verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle, och dess ekonomiska inverkan på företaget, samt intressenternas krav och förväntningar. Utifrån din verksamhet, mål och inriktning stödjer vi dig i processen att utveckla och implementera en värdeskapande strategi samt fungerar som rådgivare och projektledare i diverse hållbarhetsfrågor och projekt kopplat till miljö, sociala frågor och hållbar bolagsstyrning.

Interim- & styrelseuppdrag

Behöver du en interim hållbarhetschef, specialist, projektledare eller bara en extra resurs i din organisation? Att hyra in Hållbart by Skalare kan vara en trygg och effektiv lösning. Vi kan täcka upp alltifrån några timmar per vecka till heltid på plats hos er under en kortare eller längre tidsperiod. Katarina Skalare, tar även gärna styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag och har erfarenhet från Heimstaden Bostad (2020-2021) och från styrgruppen för Hållbarhetsforum vid Lunds universitet samt från ideell sektor.

Hållbarhetsrapportering

Genom att rapportera korrekt, transparent och på ett balanserat och jämförbart sätt kan du skapa värde och bygga förtroende och trovärdighet – en bra grund för långsiktiga affärsrelationer och en nödvändighet när Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) träder i kraft. Vi stödjer och guidar dig genom allt från CSRD/ESRS-, SFDR-, TCFD-, TNFD- till GRI-rapportering. Får du ESG-frågor från finansiell sektor, eller tillhör finansiell sektor, och behöver stöd i utvärderingar enligt SFDR/PAI så hjälper vi gärna till med det också.

Quote - former Client and Employer

Sustainability was a blanc sheet, almost unknown area to us around 2017. We took Katarina in as a consultant and
after having seen her competence we convinced her to join us in 2018, to help us set the structure to successfully meet our ambitions in sustainability. Katarina has done a tremendous job, and we are now delivering great results
because of the excellent work Katarina has done with us, building the strategy, structure, the team, and having
gained public recognition which has also rewarded us with high ratings.
CEO of Heimstaden/Heimstaden Bostad


Let's make your sustainability
journey together!