Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare

Hållbar affärsutveckling

Vi stödjer dig i att integrera hållbarhet (ESG) i hjärtat av din verksamhet och fördela ansvaret för olika frågor till rätt verksamhetsdel.

Hållbar affärsutveckling & CSR - Konsult Katarina Skalare på Hållbart by Skalare

Söker du en konsult inom hållbar affärsutveckling? Då har du hamnat rätt! Hållbart by Skalare hjälper dig att integrera hållbarhet i hjärtat av din verksamhet. Vi erbjuder konsulttjänster och utbildning inom hållbar affärsutveckling med fokus på allt från bolagsstyrning och affärsmodell till risk management, företagsstrategi och hållbarhetsstrategi.


I vårt arbete har vi starkt fokus på att skapa värde och resultat för dig som kund. Vi har mångårig erfarenhet av framgångsrikt och värdeskapande strategiskt och operativt hållbarhetsarbete från flera sektorer, företag och offentligt ägda organisationer. Företaget har sin bas i Malmö/Lund, Skåne men vi tar mer än gärna uppdrag på andra orter inom och utanför Sverige.

Hållbar affärsutveckling

En framgångsrik affärsstrategi tar hänsyn till faktorer i omvärlden, verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle, och dess ekonomiska inverkan på företaget, samt intressenternas krav och förväntningar.


Utifrån din verksamhet, mål och inriktning stödjer Hållbart by Skalare dig i processen att utveckla och implementera en värdeskapande strategi samt utbilda verksamhetens ledare och medarbetare.

Värdeskapande styrelsearbete

Styrelsens roll och ansvar är i förändring. CSRD ställer krav på styrelsens involvering i hållbarhetsarbetet och att styrelser har kunskap och är medvetna om hur man skapar långsiktiga värden för både bolag och samhälle.


Hållbart by Skalare erbjuder workshops för styrelser och ledningsgrupper i syfte att skapa engagemang, bygga kunskap samt tydliggöra styrelsens och ledningens roll och ansvar.

Hållbarhetsrådgivning

Behöver du en rådgivare eller coach som kan stödja dig i hållbarhetsfrågor? Hållbart by Skalare kan stödja dig i allt ifrån strategiskt stöd i beslutsfrågor, styrning och risk-hantering till frågor av mer operativ karaktär. Det kan handla om ett fast antal timmar per vecka eller månad under en kortare eller längre period.

Val av ramverk & riktlinjer

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt i hållbarhetsdjungeln av olika ramverk. Hållbart by Skalare kan stödjer er gärna i val av standarder och initiativ som motsvarar er ambition i hållbarhetsarbetet. Exempelvis FN:s Global Compact, ISO 26000, Globala målen och Agenda 2030, hållbarhetsrapporteringsramverk etc.

Projektledare

Har du behov av en erfaren konsult som projektledare i ditt hållbarhetsarbete? Eller stöd i dina hållbarhetsprojekt?


Hållbart by Skalare har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda olika typer av hållbarhetsprojekt och bistår dig gärna.

I september 2017 deltog jag i UN Global Compact Leaders Summit i New York. 

Exempel på uppdrag & tjänster

  • Interimkonsult på plats & underkonsult

  • Bolagsstyrning, strategi, målutveckling och uppföljning

  • Rådgivning, coaching, workshops & föreläsningar

  • Nulägesanalys, omvärldsanalys, GAP-analys och benchmarking

  • Intressentdialoger och dubble materiality assessments (DMA)

  • Sustainability/ESG Risk management

  • Hållbar finansiering

  • Hållbarhetsrapportering - CSRD, ESRS, DMA

  •  Styrelseledamot & Advisory board


Let's make your sustainability
journey together!