Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare

Interims- och styrelseuppdrag

Vi kompletterar gärna din organisation med en extra resurs. 

Hållbart by Skalare är en erfaren hållbarhetskonsult som kan komplettera din verksamhet inom allt från hållbar affärsutveckling, affärsstrategi och  hållbarhetsstrategi till att genomföra intressentdialoger,  väsentlighetsanalyser (DMA) och leda diverse hållbarhetsprojekt samt bistå i arbetet med hållbar finansiering och hållbarhetsrapportering.


Vi har goda kunskaper om olika hållbarhetsdirektiv och initiativ så som EU Green Deal; EUs plattform för Sustainable Finance; EU-taxonomy; EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD och ESRS), EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD); EU Green Claims Directive; internationella hållbarhetsinitiativ, ramverk och rapporteringsstandarder m.m.


Katarina Skalare, Hållbart by Skalares grundare och VD tar även gärna styrelseuppdrag. Katarina har erfarenhet av att vara ledamot i såväl koncernledning som i styrelser.

Interimsuppdrag 

Behöver ni en interim hållbarhetschef, specialist, projektledare eller bara en extra hållbarhetsresurs med strategisk kompetens i din organisation? Att hyra in Hållbart by Skalare kan vara en trygg och effektiv lösning. Vi kan täcka upp alltifrån några timmar per vecka till heltid på plats hos er under en kortare eller längre tidsperiod.

Styrelse & Advisory Board

CSRD ställer krav på delaktighet och förståelse hos ledningsgrupper och styrelser gällande hållbarhet. Behöver ni komplettera styrelsen med kompetens inom hållbar affärsutveckling? 


Hållbart by Skalares grundare och VD, Katarina Skalare, tar gärna styrelseuppdrag och Advisory Board-uppdrag. Hon är sedan 2020 ordförande i styrgruppen för Hållbarhetsforum vid Lunds universitet (och ledamot sedan 2014), utsedd av universitetets rektor. Katarina Skalare har även tidigare erfarenhet som styrelseledamot i Heimstaden Bostad AB som är Europas näst största bostadsföretag, samt från ideell sektor. 

Läs gärna mer om Katarinas bakgrund >

Underkonsult

Är ni en konsultorganisation eller kapitalmarknadsaktör som tillfälligt behöver förstärkning? Hållbart by Skalare kan komplettera er verksamhet och vara en tillfällig resurs gällande exempelvis:

  • Hållbar affärsutveckling
  • Strategiutveckling
  • Utbildning & workshops
  • Hållbarhetsrapportering
  • SFDR/PAI-rapporteringLet's make your sustainability
journey together!