Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare

Om mig 

Jag är en hållbarhetsnörd, inspiratör och specialist som driver Hållbart by Skalare AB - ett konsultföretag som fokuserar på hållbar affärsutveckling, interimstjänster och  hållbarhetsrapportering.

Jag har närmre 30 års erfarenhet av hållbarhetsarbete i ledande befattningar i allt från internationella koncerner till ett lokalt bolag ägt av fyra kommuner samt från konsultverksamhet och ideell sektor.


Hållbart by Skalare erbjuder strategiska och operationella konsulttjänster, interimslösningar, workshops och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling, hållbar finansiering och hållbarhetsrapportering.


Vår affärsidé är att skapa värde och resultat för dig som kund och samtidigt bidra till att göra världen lite mer hållbar. Vi levererar lösningar utifrån dina behov.  En pålitlig och engagerad partner med specialistkompetens och gedigen erfarenhet som vägleder dig i hållbarhetsdjungeln.

Min bakgrund

Jag har mångårig erfarenhet av framgångsrikt och värdeskapande strategiskt och operationellt hållbarhetsarbete samt hållbarhetsrapportering.
Vidare har jag omfattande erfarenhet av att arbeta med mångfald, ansvarsfull kommunikation samt kompetensutveckling och förändringsprojekt i organisationer. Jag är en van föreläsare, utbildare samt workshopledare och har lång erfarenhet av att tala och föreläsa i externa sammanhang.

Jag har flerårig erfarenhet från ideell sektor genom olika typer av engagemang, exempelvis som styrelseledamot, styrelseordförande, olika påverkansprojekt och volontärarbete.

Läs gärna om min arbetslivserfarenhet under rubriken 'Min anställningshistorik' nedan.

Min kompetens och erfarenhet har öppnat dörrar till förtroendeuppdrag hos välrenommerade organisationer:


 • Lunds universitet – Ordförande i styrgruppen för Lunds universitets Hållbarhetsforum (2020 - pågående).  Ordförande och ledamöter utses av universitetets rektor.
 • Lunds universitet – Ledamot i styrgruppen för Lunds universitets Hållbarhetsforum (2014 - 2020). Ledamöter utses av universitetets rektor. Jag medverkade även i ett arbetsutskott som hade till uppgift att ta fram Lunds universitets strategi för hållbar utveckling. Ett styrdokument som bland annat kopplar till universitetets strategiska plan.
 • Green Buddy Inititive (GBI) – Jag medverkade i GBI som tillhandahöll en interorganisatorisk strategisk lärandeplattform och process grundad i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans genomförde vi ett Pilotprojekt tillsammans med Oatly och OPO Design (2018). 
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) – Ledamot i referensgruppen för forskningsprojektet ”Kvinnor i styrelser och åtgärder för energi- och klimateffektivitet”. (2015 - 2018). Projektet finansierades av Energimyndigheten.
 • Svenska ICC – Ledamot i kommittén för Corporate Responsibility & Anti-Corruption
  (2009-2018)
 • Svenska Röda Korset, Malmökretsen - Ledamot i styrelsen (2016-2017)
 • SHEDO - Ledamot i referensgruppen för projektet EgoNova som finansierades av Allmänna Arvsfonden (2012-2015). Projektet tog fram en bok, två filmer samt en forumteater som belyste problematiken kring självskadebeteende och ätstörningar.
 • Frisk & Fri Malmö (lokalavdelning  till Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar) - Styrelseordförande  (2012-2015), Ledamot i styrelsen (2011-2012) 
 • Hållbar Utveckling Skåne, HUT – Ledamot i styrelsen (2009-2012) 

Min tidigare anställningshistorik

 • Heimstaden AB - Chief Sustainability Officer

  I rollen som Chief Sustainability Officer har jag integrerat hållbarhet i bolagsstyrning, affärsmodell, risk management och företagsstrategi, samt byggt processer och rapporteringsstruktur från grunden och en hållbarhetsorganisation med förgreningar i nio länder. Heimstaden förvaltar Heimstaden Bostad, som är det näst största bostadsfastighetsbolaget i Europa och har vuxit från att finnas i tre länder 2018 till nio 2023. 

 • Kraftringen Energi AB - hållbarhetsstrateg
  Jag ansvarade för företagets övergripande hållbarhetsstrategiska arbete. Arbetet innebar även målformulering samt uppföljning av mål, handlingsplan och aktiviteter. Vidare ansvarade jag för riskkartläggning, kommunikation och rapportering inom hållbarhetsområdet. Jag arbetade i nära samverkan med strategiskt viktiga kunder, ägarkommuner, styrelsen, ledningsgrupp och andra intressenter.
  Arbetsledning och budgetansvar.
 • Sweco Environment AB - specialistkonsult
  Jag arbetade som strategisk rådgivare samt planerade och genomförde kundprojekt i olika typer av företag och organisationer.
 • PwC Sverige AB - Manager, Sustainable Business Solutions
  Jag arbetade som strategisk rådgivare och specialistkonsult samt planerade och genomförde kundprojekt i olika typer av företag, kommuner och organisationer.
 • E.ON Sverige AB/Nordic - Head of Corporate Responsibility, Community Involvement & Diversity. Jag ansvarade för företagsövergripande strategier, planer,  projekt och aktiviteter  gällande corporate responsibility, samhällsengagemang samt mångfald. Arbetet innebar nära samverkan med E.ONs huvudkontor i Düsseldorf samt motsvarande funktioner i andra E.ON-länder. I min roll ansvarade jag även för hållbarhetskommunikation och rapportering. Personal- och budgetansvar.
 • AstraZeneca - Senior Communications Manager & Business Partner
  Jag arbetade med Corporate Responsibility, strategisk kommunikation, djuretik, mångfald samt utveckling och genomförande av AZ Sveriges ledarskapsprogram i ansvarsfullt företagande samt kommunikativt ledarskap. Vidare var jag projektledare för utveckling av AZ Global R&D Diversity Dialogue, ett koncept för mångfaldsworkshops, arbetet innebar även pilot-workshops i Sverige, England och USA.   

Mitt arbete har uppmärksammats

 • År 2024 placerade Morningstar Sustainalytics Heimstaden Bostad i sina ESG-rankinglistor för samtliga tre kategorier: Globalt topprankade, regionalt topprankade och bransch topprankade baserat på deras ESG-riskbedömning av företaget i september 2023.
 • År 2016 tog Kraftringen emot den europeiska hållbarhetsutmärkelsen CEEP CSR Label för det systematiska och strategiska hållbarhetsarbetet jag byggt upp.

 • År 2015 tog Kraftringen emot KFS:s hederspris för Affärsmässig Samhällsnytta för det systematiska och strategiska hållbarhetsarbetet jag byggt upp.

 • År 2009 utsågs jag till 1 av 100 påverkare inom hållbarhet av CSR i Praktiken. Motiveringen löd:

”Trots att hon är relativt färsk på sin post har Skalare gjort stort intryck genom att höja ribban för hållbarhetsredovisningar. Skalare har insett att det är minst lika viktigt att rapporten är begriplig som att innehållet är verifierat och EONs rapport är därför en av de mest kommunikativa och lättillgängliga hållbarhetsrapporter som givits ut i Skandinavien. Att anta att den blir en av de mest kopierade under året är ingen vild gissning.” 

Kraftringens hållbarhetsstrategi

 • Miljö & Utveckling har uppmärksammat mitt arbete med Kraftringens hållbarhetsstrategi i tidskriften med samma namn samt i en webb-artikel. Läs mer >

Hållbar projektledning

I september 2016 fick jag och en kollega möjlighet att presentera hur vi integrerat hållbarhet i Kraftringens projektledningsmodell, föreläsningen hölls i samverkan med  FN:s projektkontor UNOPS, Arkatay och TEM.
Läs mer >

Social innovation

Jag har ett stort samhällsengagemang och har på olika sätt bidragit till samhällsutvecklingen. Bland annat är jag upphovsman till Kraftringens Parlör för nyanlända energiexperter som togs fram i samverkan med Basel Taleb, energiingenjör från Syrien som praktiserade i företaget under 2016.

Jag och Basel Taleb på Kraftringen i samband med att den ideella organisationen Individuell Människohjälp, IM, skrev en nyhetsartikel om parlören. Foto: Lisa Jalakas

Parlören utsågs till en av 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige, och ingår i boken med samma namn utgiven av Mötesplats för Social Innovation.

Jag överlämnar med stolthet ett exemplar av Kraftringens Parlör för nyanlända energiexperter till en representant från FN:s flyktingorgan UNHCR på Global Compact Leaders Summit i New York, 2017.

Basel Taleb fick under Eslövs näringslivsdagar 2017 ta emot pris ur Göran Tunhammars fond för sitt arbete med parlören. Priset delades ut av Herbert Felix Institutet. 

Foto: Håkan Sandbring

”Hjälp-att-ta-första-steget-parlör”
Jag har tillsammans med Louise Wester, Petra Menander Åhman och den ideella organisationen Kompis Sverige skapat en ”Hjälp att ta första steget parlör” för att underlätta kommunikationen mellan etablerade svenskar och nya svenskar och på så sätt bidra till ökad integration. Parlören finns med i boken Ankomst Malmö - Röster om flyktingmottgandet hösten 2015, utgiven av Malmö stadsarkiv. Parlören förvaltas idag av Folkuniversitetet.

Hållbart by Skalare AB

Bolaget grundades i december 2017.

Verksamheten startade i februari 2018.

Organisationsnummer: 559143-3270
Innehar F-skatt,  ansvarsförsäkring och integritetspolicy


Let's make your sustainability
journey together!